Bach – Sonates & Partitas・Pauset – Kontrapartita

Johann Sebastian Bach
Sonate pour violon seul n°1, BWV 1001

Brice Pauset
Kontrapartita

Johann Sebastian Bach
Partita pour violon seul n°1, BWV 1002
Sonate pour violon seul n°2, BWV 1003
Partita pour violon seul n°2, BWV 1004
Sonate pour violon seul n°3, BWV 1005
Partita pour violon seul n°3, BWV 1006

David Grimal (violon)

Ambroise 2009